top of page

בנין הכולל 6 דירות המושכרות באזור מתפתח

מחיר עסקה כולל : 390,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9%

שכירות חודשית מוערכת:

3,900$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 12| חדרי אמבטיה: 6

פרטים במייל

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page