1007 Hackett St Greensboro NC 27401

מחיר עסקה כולל : 87,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11-13.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1000-1100$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1.5

דופלקס אשר יעבור השבחה לצורך השכרה בשכירות ממוצעת לשוק עם תשואה גבוה.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron