top of page

1216 Pearson Greensboro NC 27406

45,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.41%

שכירות חודשית מוערכת:

510$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 800 ר"ר | חדרי שינה:2 | חדרי אמבטיה: 1

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page