1301 Cypress St, Greensboro, NC 27405

מחיר עסקה כולל : 85,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

47%

שכירות חודשית מוערכת:

מכירה מוערכת: 120-130,000$

סוג עסקה:

פליפ

שטח בנוי: 1236 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1.5

הנכס יושב בשכונה מאוד מבוקשת של
העיר והוא קרוב למרכזי פיתוח העיר
מאוד. הנכס יעבור שיפוץ מלא לצורך
השבחה ומכירה במקסימום מחיר.
תוכנית עבודה:
מחיר קנייה: 57,000$
מחיר שיפוץ: $25,000-30,000$
מחיר מכירה מוערך: 120-130,000$
זמן מוערך לשיפוץ: 3 חודשים
זמן מוערך למכירה: 2 חודשים

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron