top of page

1313 Joyce st Greensboro NC 27405

60,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.08%

שכירות חודשית מוערכת:

650$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 836 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1

הנכס נקנה ועבר שיפוץ של 30,000$, וכבר הכנסנו לתוכו דייר המשלם 650$ בחודש.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page