top of page

1438 Old Hollow Rd Winston Salem 27105

מחיר עסקה כולל : 41,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11.3%

שכירות חודשית מוערכת:

500$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1032 ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס עובד עם דיירים בפנים.
הנכס יושב על שטח של 5 דונם והוא מוזנח בגלל הדיירים.
בעתיד כשהדיירים יצאו ניתן יהיה לשפץ את הנכס בסכום מוערך של 15,000$
אבל השכירות תעלה ל 700-750$ והתשואה תתקרב ל 12%.
כמו כן בסביבה אין נכסים למכירה, לא מזמן נכס באותו רחוב טיפה גדול יותר נמכר ב 130,000$

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page