1449 W 34th st Indianapolis IN 46208

מחיר עסקה כולל : 108,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1200$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 4 | חדרי אמבטיה: 2

דופלקס לאחר שיפוץ, שתי היחידות עובדות ב 600$ ליחידה ובעתיד ניתן יהיה להעלות שכירות

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron