top of page

1508 Randolph Ave Greensboro

64,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.3%

שכירות חודשית מוערכת:

725$

סוג עסקה:

שכירות

דופלקס שטח בנוי: 744 ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס הממוקם פחות מ 6 דקות מהדאון טאון, באזור מבוקש עם אופציה לעליית ערך גבוהה.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page