1544 maccormick st greensboro 27403

44,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.22%

שכירות חודשית מוערכת:

500$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 729 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1

לאחר שהדייר יצא , ניתן לשפץ את הנכס ב 8,000 דולר ואז להשכיר את הנכס ב 650-700 דולר לחודש . מה שמעלה את התשואה

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron

1544 mccormic.PNG