top of page

1574 Lovett St' Greensboro NC 27403

65,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11.67%

שכירות חודשית מוערכת:

800$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי:1196 ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page