top of page

1760 Crump Ave, Memphis, TN 38107

130,000$ כולל שיפוץ

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

שכירות חודשית מוערכת:

190,000$

סוג עסקה:

פליפ- קניה, שיפוץ מכירה

שטח בנוי: --- ר"ר | שטח כללי: 6,970 ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 2

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page