top of page

2117 Bulla St Greensboro NC 27406

מחיר עסקה כולל : 74,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.1%

שכירות חודשית מוערכת:

825$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1101ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1

כללי: הנכס הוא נכס גדול
יחסית והוא ממוקם כפחות מ 4
דקות מאוניברסיטת גרינסבורו
ומאוד מקומות אסטרטגים בעיר
כמו פארק המים המקומי.
אזור במגמה של עליית ערך גבוהה
ונכסים בסביבה נמכרים מעל
. 80,000$
הנכס יעבור שיפוץ והכנסת דייר
לפי הערכת שכירות.
כרגע בנכס יש דייר, אנחנו נוציא את
הדייר, נשפץ ונאכלס אותו מחדש.
מספר חדרי שינה: 3
מספר חדרי אמבטיה שירותים: 1
גודל בנוי ליח: sqft 1101
תוכנית עבודה עתידית:
זמן שיפוץ: 64 זמן
מציאת דייר: 14 יום

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page