2408 Yanceville St Greensboro NC 27405

מחיר עסקה כולל : 109,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

7-8%

שכירות חודשית מוערכת:

850-900$

סוג עסקה:

פליפ/שכירות

חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1

נכס באזור מאוד מבוקש למכירה, יעבור שיפוץ לצורך השכרה. הנכס ממוקם 4 דקות ממרכז פיתוח העיר.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron