2513 Grimsley St Greensboro NC 27403

87,500$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9%

שכירות חודשית מוערכת:

900$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1346ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

נכס לשכירות שיעבור שיפוץ גדול, נכסים בסביבה נמכרים מעל 100,000$

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet