top of page

2711 Belmar St' Greensboro NC 27407

69,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.15%

שכירות חודשית מוערכת:

725$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: ,864ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

עסקה שכבר עובדת עם דייר עם חוזה לשנה, והנכס עובר שיפוץ במהלך המגורים

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page