2711 Belmar St' Greensboro NC 27407

69,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.15%

שכירות חודשית מוערכת:

725$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: ,864ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

עסקה שכבר עובדת עם דייר עם חוזה לשנה, והנכס עובר שיפוץ במהלך המגורים

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron