2804 Summit Ave Greensboro NC 27405

90,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.76%

שכירות חודשית מוערכת:

850$

סוג עסקה:

שכירות

טח בנוי:1870 ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 2

6 דקות ממרכז פיתוח העיר

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron