top of page

2804 Summit Ave Greensboro NC 27405

90,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.76%

שכירות חודשית מוערכת:

850$

סוג עסקה:

שכירות

טח בנוי:1870 ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 2

6 דקות ממרכז פיתוח העיר

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page