top of page

2901 Sherrill Ave High Point NC 27260

מחיר עסקה כולל : 69,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10-10.8%

שכירות חודשית מוערכת:

775$-825$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1236ר"ר | דופלקס 2/1, 1/1

דופלקס בצפון קרוליינה,
מחולק ל 2 יחידות דיור,
יחידה אחת מושכרת ב 390$ לחודש
יחידה שנייה עברה שיפוץ ותושכר בתקופה הקרובה ב 400-450$
הנכס ממוקם 7 דקות מהאוניברסיטה והוא מתחת למחיר השוק.
הנכס יושב על שטח של כמעט 2 דונמים

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page