top of page

300 New street High point NC 27260

71,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9.8%

שכירות חודשית מוערכת:

775$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1670ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

נכס עם אופציה לרכישה גבוהה בעתיד, אזור מתועש

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page