3206 Spring St, Greensboro, NC 27405

91,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1,000$

סוג עסקה:

שכירות

טח בנוי: 1,200 ר"ר | חדרי שינה: 4 | חדרי אמבטיה: 2

נכס גדול, באזור אסטרטגי, קרוב לשדה התעופה, קרוב למרכז פיתוח העיר ולציר מרכזי של כביש המחבר מספר ערים יחדיו.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron

IMG-20190710-WA0092.jpg