top of page

3601 Dearborn Dr Durham NC 27704

67,000$+ 60,000$ שיפוץ מוערך

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

24% לפני מס

שכירות חודשית מוערכת:

160,000-175,000$

סוג עסקה:

פליפ- קניה, שיפוץ מכירה

שטח בנוי: 1,112 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

* הפליפ מתחלק במעמד המכירה 60 אחוזים למשקיע, 40 אחוזים ליזם.. זמן מוערך עד כ 120 יום.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page