top of page

3713 Peterson Ave Greensboro NC 27405

60,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11.54%

שכירות חודשית מוערכת:

700$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי:951 ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

הנכס יעבור שיפוץ והשבחה, כחלק מתכנון השיפוץ הוא להפוך את הנכס ל 3 חדרי שינה.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page