3816+8 Edgewood Terrace Rd Greensboro, NC 27406

85,0000$+ 15,000$ שיפוץ מוערך

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.1%**

שכירות חודשית מוערכת:

900$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 925 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

**זאת בעצם עסקה כפולה. נכס עם שכירות, בנוסף שטח של 2 דונם אשר ניתן למכור אותו בנפרד להעלות את התשואה באופן משמעותי.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet