3926 overland hts Greensboro NC 27407

60,000$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.83%

שכירות חודשית מוערכת:

700$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 705 ר"ר | חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron