top of page

4004 Gentry st, Greensboro NC 27407

79,500$+ 2,500$ שיפוץ מוערך

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.1%

שכירות חודשית מוערכת:

860$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1,075 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3 | חדרי אמבטיה: 1

הבית במצב טוב, דורש נגיעות להכנסת דייר. יושב באזור טוב ומבוקש בעיר

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page