4502 Sddlebranch Dr Gibsonville NC 27249

מחיר עסקה כולל : 80,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11.2%

שכירות חודשית מוערכת:

950$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1146 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

לפרטים מלאים יש ליצור קשר

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet