4660 Coletta LN Winston Salem NC 27106

מחיר עסקה כולל : 103,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9-11%

שכירות חודשית מוערכת:

1000-1250$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1420 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

נכס גדול באזור צפון מערב של העיר, אזור מבוקש וטוב.
מיקום הנכס פחות מעשר דקות מאוניברסיטת העיר וממגרש הגוף שלה.
נכסים בסביבה נמכרים מעל 120,000$.
הנכס נבנה בשנת 2004 בלבד.
תוכנית: הכנת הנכס להכנסת דייר והכנסת דייר
לפרטים נוספים : לפנות המייל

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron