top of page

4660 Coletta LN Winston Salem NC 27106

מחיר עסקה כולל : 103,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9-11%

שכירות חודשית מוערכת:

1000-1250$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1420 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

נכס גדול באזור צפון מערב של העיר, אזור מבוקש וטוב.
מיקום הנכס פחות מעשר דקות מאוניברסיטת העיר וממגרש הגוף שלה.
נכסים בסביבה נמכרים מעל 120,000$.
הנכס נבנה בשנת 2004 בלבד.
תוכנית: הכנת הנכס להכנסת דייר והכנסת דייר
לפרטים נוספים : לפנות המייל

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page