top of page

4803 Bladen Rd, Greensboro, NC 27405

מחיר עסקה כולל : 87,500$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.3%

שכירות חודשית מוערכת:

850$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1026 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

כללי: נכס נמצא באזור טוב
עם דרישה גבוהה לשכירויות
ודרישה של קונים.
נכסים בסביבה נמכרים מעל
100,000$ ככה שהנכס
יעבור שיפוץ לצורך הכנסת
דייר והשבחת הנכס.
הנכס קרוב למרכזי קניות
ולבתי ספר
מספר חדרים כולל: 6
מספר חדרי שינה: 3
מספר חדרי אמבטיה שירותים: 2
גודל בנוי ליח: sqft 1026
תוכנית עבודה עתידית:
זמן שיפוץ: 60 יום
זמן מציאת דייר: 14
יום

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page