top of page

511 Andrew St Greensboro NC 27406

מחיר עסקה כולל : 70,500$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.24%

שכירות חודשית מוערכת:

800$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1041 ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1.5

נכס שנקנה משמעותית מתחת למחיר בשוק.
הנכס יעבור השבחה מעל 30,000$
ונכניס דיירים בשכירות מוערכת של 800-850$
נכסים בסביבה אחרי השבחה נמכרים מעל 80,000$

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page