top of page

705 Tuscaloosa St Greensboro NC 27406

53,500$ מחיר עסקה כולל:

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

12.46%

שכירות חודשית מוערכת:

670$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 780 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page