7321 Shadyside Dr Summerfield, NC, 27358

87,000$+ 25,000$ שיפוץ מוערך

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11-22%

שכירות חודשית מוערכת:

125,000-160,000$

סוג עסקה:

פליפ- קניה, שיפוץ מכירה

שטח בנוי: 1338 ר"ר | שטח כללי: ---ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

עסקה מעולה עם אופציה להבטחת רווח של כ 15% שנתי

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet