802 Coleman St Raleigh NC 27610

מכירה מוערכת: 525,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

27.5% למשקיע

שכירות חודשית מוערכת:

סוג עסקה:

פליפ

שטח לבנייה

לפרטים מלאים יש ליצור קשר

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(Инна) +972.52.31.42.089 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AERTICE | design: studio gil moron