top of page

C Concord Dr, Greenville, NC 27834 USA

מחיר עסקה כולל : 97,500$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8-10.5%

שכירות חודשית מוערכת:

900-1100$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1.5

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page