top of page

Copy of 100 Kristin Dr, Greenville, NC 27834 USA

מחיר עסקה כולל : 110,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9.5-11%

שכירות חודשית מוערכת:

1100-1300$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2.5

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page