top of page

Elmira St Indianapolis IN 46208

מחיר עסקה כולל : 71,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.8%

שכירות חודשית מוערכת:

800$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 787ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

לפרטים, נא לתאם פגישה

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page