top of page

Green oaks ct Winston salem NC 27107 USA

מחיר עסקה כולל : 280,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9-12%

שכירות חודשית מוערכת:

3000-3500$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 8| חדרי אמבטיה: 4

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page