Hackett St Greensboro NC 27401

מחיר עסקה כולל : 87,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10-11%

שכירות חודשית מוערכת:

900-1000$

סוג עסקה:

שכירות/מכירה

שטח בנוי: 1000 ר"ר | חדרי שינה: 4| חדרי אמבטיה: 2

דופלקס באזור מתפתח אשר עובד שיפוץ לצורך הכנסת דיירים והשכרת 2 היחידות. הנכסנקנה מתחת למחיר השוק וניתן בעתיד גם למכור את הנכס ולהרוויח תשואה גבוהה יותר מעבר לשכירות

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet