top of page

Houston Street, Indianapolis IN 46208

מחיר עסקה כולל : 72,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9.5%

שכירות חודשית מוערכת:

750$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס עובד עם דיירים כבר מספר שנים. לאחר סיום חוזה ניתו להוציא דיירים, לשפץ ולהעלות שכירות.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page