top of page

Mrkwood Ln Winston Salem NC 27107

מחיר עסקה כולל : 295,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10%

שכירות חודשית מוערכת:

3,300$

סוג עסקה:

שכירות

6 דירות במבנה אחד

מדובר בעסקה של מבנים בעלי 6 יחידות, כאשר ניתן גם להיכנס באמצעות הלוואה חלקית. העסקה באזור מתפתח. לפרטים נא לתאם פגישה.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page