top of page

N LaSalle Street, 46208

מחיר עסקה כולל : 68,500$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9-11%

שכירות חודשית מוערכת:

725$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1000ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1

נכס עם דיירים בשכירות יחסית נמוכה לשוק, הדיירים מרוצים וגרים בנכס מספר שנים. לאחר הוצאת הדיירים ניתן להשביח את הנכס והעלות את השכירות ל 850$ לחודש.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page