top of page

Nancy Ln Winston NC 27107

מחיר עסקה כולל : 62,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

11%

שכירות חודשית מוערכת:

650$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 4| חדרי אמבטיה: 1

נכס עובד עם דיירים בשכירות נמוכה יחסית לשוק, בעתיק ניתן להוציא את הדיירים, לשפץ ולהעלות את השכירות

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page