North Tacoma Ave Indiana In 46218

מחיר עסקה כולל : 65,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.52-13.1%

שכירות חודשית מוערכת:

695-850$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 768ר"ר | חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1

עסקה מיוחדת באינדיאנה
מחיר עסקה 61,000$
שכירות קיימת: 695$
הכנסה שנתית ברוטו: 8340$ (29,000 ש"ח )
הכנסה שנתית נטו: 6410$ (22,430 ש"ח)
תשואה ברוטו מוערכת: 13.67%
תשואה נטו מוערכת: 10.52%

שכירות עתידית מוערכת (עוד חצי שנה בחידוש חוזה) : 850$
תשואה עתידית ברוטו מוערכת:16.72%
תשואה עתידית נטו מוערכת: 13.1%

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron