top of page

Vance St Greensboro NC 27406

מחיר עסקה כולל : 69,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9.7-11.3%

שכירות חודשית מוערכת:

700-800$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 720 ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page