top of page

W 34th st Indianapolis IN 46208

מחיר עסקה כולל : 108,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1200$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 4 | חדרי אמבטיה: 2

דופלקס לאחר שיפוץ, שתי היחידות עובדות ב 600$ ליחידה ובעתיד ניתן יהיה להעלות שכירות

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page