top of page

West 5th Lexington NC 27292

מחיר עסקה כולל : 53,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

7-11.6%

שכירות חודשית מוערכת:

525-700$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 1158 ר"ר | חדרי שינה: 2| חדרי אמבטיה: 1.5

דירה בלקסינגטון צפון קרוליינה, הדירה כוללת חדר
אמבטיה ושני שירותים ושני חדרי שינה.
הנכס נבנה ב 1979
לפני פחות מ 4 שנים שמו לנכס גג חדש.
כרגע הדירה מושכרת משמעותית נמוך ביחס לשוק. התוכנית
לקנות את הדירה ולהעלות שכירות לדיירים לאורך
התקופה.
זמן מוערך לפרוייקט: 12 חודשים

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page