top of page

Willow Rd, Greensboro, NC 27401

מחיר עסקה כולל : 55,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.1-11.5%

שכירות חודשית מוערכת:

600-650$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 672 ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס באזור מתפתח, עבר שיפוץ לצורך הכנסת דייר. הנכס ממוקם קרוב לתיכון,מגרש גולף ופארק גדול ואף 8 דקות ממרכז פיתוח העיר.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page