Willow Rd, Greensboro, NC 27401

מחיר עסקה כולל : 55,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

10.1-11.5%

שכירות חודשית מוערכת:

600-650$

סוג עסקה:

שכירות

שטח בנוי: 672 ר"ר | חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס באזור מתפתח, עבר שיפוץ לצורך הכנסת דייר. הנכס ממוקם קרוב לתיכון,מגרש גולף ופארק גדול ואף 8 דקות ממרכז פיתוח העיר.

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron