top of page

n church St Greensboro NC 27405

מחיר עסקה כולל : 98,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.6-9.7%

שכירות חודשית מוערכת:

850-950$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

פרטים במייל- עסקת שכירות ועליית ערך

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page