top of page

s pine Rocky Mount NC 27803

מחיר עסקה כולל : 105,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.7-10.8%

שכירות חודשית מוערכת:

950-1150$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 2

נכס בצפון קרוליינה
הנכס יעבור שיפוץ מלא כהכנה לשכירות ואז הנכס יושכר לדיירים לצורך
עסקת נכס מניב.
ושיפוץ כללי לשכירות.
המשקיע יקבל תמונות בגמר השיפוץ
טרם כניסת הדייר
עסקה בתשואה סולידית עם שאיפה לעליית ערך בשנים הקרובות

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page