top of page

sprucepine Dr Winston Salem NC 27105

מחיר עסקה כולל : 132,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

9-11.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1200-1500$

סוג עסקה:

שכירות

חדרי שינה: 3| חדרי אמבטיה: 1.5

פרטים במייל- עסקת שכירות ועליית ערך

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page