top of page

todd st Greensboro NC 27406

מחיר עסקה כולל : 107,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.5%

שכירות חודשית מוערכת:

1000$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס בצפון קרוליינה בעיר גרינסבורו התפתחת.
בית פרטי שיעבור שיפוץ והכנסת דיירים. הנכס ממוקם 6 דקות מהמפעל של
טויוטה שממוקם, וכרבע שעה מהמפעל של הונדה לייצוור מטוסים והמפעל
של סופר בום סוניק.
זמן שיפוץ מוערך: 60 יום
הכנסת דייר מוערך: 30 יום לאחר סיום שיפוץ

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page