AVERTICE.

נדל"ן מניב בארה"ב

דרכי השקעה

השקעה באמצעות הלוואה

החברה מאפשרת למשקיעים "להשקיע" בהלוואה.

המשקיע מלווה לחברה כסף לשנה.

Multi Family

קנייה של "קהילה". מספר גדול של דירות אשר במתחם עצמו קיימים שירותים נוספים כמו מכבסה שירותי נקיון וכד' אשר מספקים נוחות לדיירים ובעיקר עוד תשואה למשקיעים.

Flip

מציאת נכס במחיר נמוך ממחיר השוק,

השבחת הנכס ומכירתו בשוק המקומי.

השקעות כאלו מאפשרות בתקופה של 3-8 חודשים להשיג תשואות גבוהות מאוד עבור המשקיעים.

Single Family

בית פרטי אשר נרשם בטאבו על שמכם.

פרוייקטים