AVERTICE.

נדל"ן מניב בארה"ב

השקעה באמצעות הלוואה

החברה מאפשרת למשקיעים "להשקיע" בהלוואה.

המשקיע מלווה לחברה כסף לשנה.

Multi Family

קנייה של "קהילה". מספר גדול של דירות אשר במתחם עצמו קיימים שירותים נוספים כמו מכבסה שירותי נקיון וכד' אשר מספקים נוחות לדיירים ובעיקר עוד תשואה למשקיעים.

Flip

מציאת נכס במחיר נמוך ממחיר השוק,

השבחת הנכס ומכירתו בשוק המקומי.

השקעות כאלו מאפשרות בתקופה של 3-8 חודשים להשיג תשואות גבוהות מאוד עבור המשקיעים.

Single Family

בית פרטי אשר נרשם בטאבו על שמכם.

 • Schofield Ave Indianapolis IN

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 84,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10-1.6%

 • 1007 Hackett St Greensboro NC 27401

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 87,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  11-13.5%

 • 1005 Hackett St Greensboro NC 27401

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 87,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  11-13.5%

 • 2408 Yanceville St Greensboro NC 27405

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 109,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  7-8%

 • Olney Street Indianapolis Indiana

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 89,500$

  תשואה שנתית מוערכת

  10-12%

 • West 5th Lexington NC 27292

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 53,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  7-11.6%

 • 28th St, Indianapolis, IN 46208

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 115,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10.4-14.5%

 • Hackett St Greensboro NC 27401

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 87,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10-11%

 • Luzelle Dr Winston Salem NC

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 165,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  8-10%

 • Nathan Hunt Dr High point NC 27260

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 57,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10.6-12%

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron