AVERTICE.

נדל"ן מניב בארה"ב

השקעה באמצעות הלוואה

החברה מאפשרת למשקיעים "להשקיע" בהלוואה.

המשקיע מלווה לחברה כסף לשנה.

Multi Family

קנייה של "קהילה". מספר גדול של דירות אשר במתחם עצמו קיימים שירותים נוספים כמו מכבסה שירותי נקיון וכד' אשר מספקים נוחות לדיירים ובעיקר עוד תשואה למשקיעים.

Flip

מציאת נכס במחיר נמוך ממחיר השוק,

השבחת הנכס ומכירתו בשוק המקומי.

השקעות כאלו מאפשרות בתקופה של 3-8 חודשים להשיג תשואות גבוהות מאוד עבור המשקיעים.

Single Family

בית פרטי אשר נרשם בטאבו על שמכם.

 • 954 N Olney St, Indianapolis, IN 46201

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 86,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  9.3-10%

 • 2901/3 N Chester Ave, IN Indianapolis 46218

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 99,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  12.05%

 • 1207 Vance St Greensboro NC 27406

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 69,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  9.7-11.3%

 • 3247N Colorado Ave, Indianapolis

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 93,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10.8%

 • 2830 N Olney Street Indianapolis IN 46218

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 83,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10%

 • 1449 W 34th st Indianapolis IN 46208

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 108,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10.5%

 • 1228 E Lindsay St Greensboro NC 27405

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 66,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10%

 • 1230 E Lindsay St Greensboro NC 27405

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 66,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10%

 • Schofield Ave Indianapolis IN

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 84,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  10-1.6%

 • 1007 Hackett St Greensboro NC 27401

  מחיר עסקה

  מחיר עסקה כולל : 87,000$

  תשואה שנתית מוערכת

  11-13.5%

(IL) +972.50.45.45.944 |

(IL) +972.51.51.55.061 |

(USA)  +910.42.70.735 |

yonatan@avertice.com

© 2018 by AVERTICE | design: studio gil moron